L & B PSALM 91                   GEESTELIJKE BINDINGEN

 

In de hemelse gewesten woedt een strijd. Niet alleen om de zielen van de mensen maar ook om hun welzijn hier op aarde. Daar word je niet vrolijk van. Daar word je gek van. Dat komt door ‘geestelijke bindingen’ (demonie). Bevrijding en herstel zijn nabij voor als je maar gelooft. Zingt allen daarom Psalm 91.

 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

 

God zal de duivel uit je nemen en je verlossen al je kwalen.

 

Gerrit Vreugdenhil. Onheil dat voorbij gaat. Psalm 91 en de bedreiging door demonen. Universiteit Utrecht

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/283396/vreugdenhil.pdf?sequence=2&