L & B: KLETS         HET GEHEUGEN VAN WATER

 

Water, zoals we geleerd hebben, bestaat uit eenvoudige moleculen H2O. Al in de jaren 70 van de vorige eeuw was bekend dat die moleculen een netwerk vormen waarvan de mazen van vorm veranderen naarmate het water warmer wordt. Nu, vele druppels later, leidt dat simpele water nog steeds tot kletsica.

 

Op nano-niveau is water ‘klonterig’: het aantal samenhangende moleculen varieert lokaal sterk en verandert gemakkelijk. Zo wordt de heterogene nano-structuur mede bepaald door zeer geringe concentraties opgeloste stof en magnetische- en elektrische velden. Door de extreme flexibiliteit van die structuur kan heftig schudden van een oplossing leiden tot een zeer fijne dispersie die ook na sterke verdunning aanwezig blijft. Dit potentiëren of ‘slaan’ van water verandert de structuur zodanig dat deze genezend kan werken. Hoe dat precies komt, moet onderzoek nog uitwijzen.

   Bestudering van het geheugen van water heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd. Er werd aangetoond dat water de informatie van opgeloste stoffen nog steeds bevat, zelfs als er geen molecuul meer van aanwezig is. Het vermoeden bestaat dat die informatie in het lichaam, op celniveau, bepaalde trillingen of werkingen geeft, die uiteindelijk het lichaam kunnen genezen.

   Het stimuleren van een genezingsproces, door een kleine prikkel te geven die de kwaal juist opwekt, is niet nieuw. Om weerstand op te bouwen tegen ziektes krijgt men een vaccinatie met een kleine hoeveelheid ziekteverwekker. Allergieën worden behandeld met zeer kleine hoeveelheden van de stof waarvoor men gevoelig is (desensibilisatie).

   Het omgekeerde bestaat eveneens. Een aspirientje helpt tegen de koorts, maar grote hoeveelheden veroorzaken juist koorts. Kanker wordt bestreden met bestraling maar straling kan ook kanker veroorzaken. Ritalin helpt tegen ADHD maar wekt bij rustige mensen juist onrust op. 

   Volgens de maatstaven van goed wetenschappelijk onderzoek zijn er vele onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat homeopathie werkt. Het is onbegrijpelijk dat we desondanks niet serieus worden genomen. Voor meer onderzoek kun je altijd op onze website www.vhan.nl terecht. Doen!