What's it all about?

druk hierboven voor de reconstructie

 

druk op de speaker voor info

 

 

Druk op de witte vlek in de onderste menubalk voor een panoramaview

 

 

 

 

 

 

 

ALS DE DOOD KOMT - OORLOG, ZIEKTE, GÖTTERDÄMMERUNG

VERLIEST WAT BOEIT BETEKENIS - DOODGEWOON

WORDT DOORSLAGGEVEND - VOORTBESTAAN

MET OF ZONDER ZIN, OF VOORGOED VOORBIJ

De muziek die je hoort (als je linksboven op het EMERGENTE UNIVERSUM hebt geklikt) is De Tijd uit 1981 van Louis Andriessen uitgevoerd door de ASKO & Schönberg ensembles onder leiding van Reinbert de Leeuw.

 

Dit is een Nederlandstalige site over verborgen gebeurtenissen die belangrijk kunnen zijn geweest voor de verdere loop van de geschiedenis. Het Emergente Universum (EU) gaat over de 'opkomst' van fenomenen in de kosmos, het leven op aarde en de (overwegend westerse) cultuur met als leidraad de geschiedenis van de tijdmeting. Wetenschappelijke artikelen worden afgewisseld door romantische reflecies, karikaturale columns en historsche vertellingen. De gebruikte lettertypes (functioneel) worden niet altijd ondersteund door kleine apparaten (een groot scherm is hoe dan ook prettiger lezen van lange teksten). De menu-functie (linksboven) moet meerdere malen worden ingedrukt om teksten uit de LEESMAP te bekijken.

Het EU omvat teksten die nooit eerder in de Nederlandse taal zijn verschenen:

 

- Strijd en samenwerking tijdens evolutionaire transities (Michod & Nedelcu, 2003). In: ZELFZUCHTIGE OMHELZINGEN (Vademecum / MAG 7)

- Veiligheidsdekens (Caspar Addiman in The Laughing Baby). (MAG 2: Life , the Universe and Markov-Blankets)

- Interview schrijver/journalist Joshua Foer met speleontoloog Michel Siffre (2008); interview journalist Wilkinson met hoogleraar Steve Hanke over universele tijd (2017). In: DE HOOGSTE TIJD (Vademecum / MAG 7)

- Het Boek van Kennis van Ingenieuze Mechanische Apparaten (al-Jazari, 1206); Betoog van Heron van Alexandrië over het luchtledige in zijn Pneumatica (0062). In: BRONNEN VAN BESCHAVING (Vergezichten / MAG 2)

- Nicolas Fatio and the Cause of Gravity; diverse brieven van Nicolas Fatio de Dullier (1733-1735). In: HEMELSE GLOED OF VALSE SCHEMER? (Vergezichten / MAG 6)

- Interview journalist Horrigan met antroploloog M. Harner over sjamanisme (1997). In: ANTROPOLOGICA (Vergezichten / MAG 3)

- Uit de autobiografie van Louis Essen, ontwerper van de eerste atoomklok, Time for Reflection (1996). In: HORROR CELERITAS (Vergezichten / MAG 8)

- Diverse geschriften van klimaatscepticus Fred Singer`(2000-2018). In: KLIMAATHUIVER (Vergezichten / MAG 9)

- De redlegs van Barbados (Price, 1957); het paleis van Poetin (Navalny, 2020); Zeemeeuw (Pussy Riot, 2016); kan de aarde worden opgeslokt door een zwart gat? (Pacucci, 2018); terug naar de toekomst (Hillis, 1994); Engelse voetbalbond en vrouwenvoetbal (Gillen, 2020) In: ICONOLOGICA (Vergezichten / MAG 9)

- TIJDREIZIGERS IN LEIDEN (E.P. Mitchell, 1881)(Getijden / MAG 7)

- Noodzaak van robots voor de kolonisatie van de ruimte (Britt, 2018); bedrijfsfusie (Hudson, 2018); neuronale signaaloverdracht (Vermeulen, 2000). In: KOSMISCHE SYNERGIE (Vademecum / MAG 8)

- Daedalus, Wetenschap en de Toekomst (Haldane, 1923). In: DARWIN IN CYBERIË (Getijden / MAG 9)

- Lezing van Konrad Zuse, ontwerper van computersystemen in Nazi-Duitsland, in Lund (1987). In: MAG 1

- Voorwoord en hoofdstuk I en II van Tijdverhalen door de eeuwen heen door Harry C. Brearley, 1919. (Voorspel / MAG 2) 

 

De inhoud van het Emergente Universum is geen alledaagse kost. Haar strekking dient specifiek ter verzadiging van een bepaald soort geestelijke honger. Huisdetective Sarimanok ziet toe op een smakelijke DIS - om dezelfde beeldspraak te gebruiken - door het verband tussen mentale gezondheid en darmflora zeker te stellen.* Lekker eten stimuleert het geestelijk welzijn!

 

Het is raadzaam om hier niet te lang te blijven rondhangen. De Sarimanok houdt zich ergens schuil, maar waar precies weet niemand.

 

 

 

De Witte Monnik kun ook je zomaar ergens tegenkomen. Hij is niet aan een bepaald tijdperk gebonden. Hij gaat waarheen de geschiedenis hem lokt. Waar hij meent ongemerkt iets te kunnen bijdragen aan de loop der gebeurtenissen.
Soms verschijnt frater Salim, maar niet zo vaak. Hij bekleedt een specifieke functie.
Het zijn allemaal aliassen van tijdreiziger Hasan Pacha. Wie de ruimtetijd doorkruist, heeft veel schuilnamen nodig.
Er zijn aanwijzingen dat de samenstelling van onze darmflora, het microbiotisch ecosysteem in de darmen, een belangrijke rol speelt bij de vorming van ketomine (ook gebruikt als partydrug en antidepressief medicijn) dat aanleiding geeft tot DISsociatieve stoornissen in de hersenen. DIS (Dissociatieve IdentiteitsStoornis wordt wellicht niet alleen door een jeugdtrauma veroorzaakt maar heeft mogelijk ook een microbiotische component. Voor TED-Talk druk hier.

This is a tellellation of tales and treatises according to the synergetic principle that the whole is more than the sum of its parts. Core story is De Kluyt ende Buytenlinge  (Clod & Tumbles); some essentials are Het Lied van Zand en Water (Song of Sand & Water), Kosmische Synergie (Cosmic Synergy) and Emergente Evolutie (Synergetic Evolution)

 

It is important to notice that large amounts of text are best read on a wide screen.