L&B: TIJD                 REISFOLDER NAAR DE TOEKOMST

 

 

  

Ruimte en tijd, volgens velen de fundamenten van ons universum, hebben eigenlijk niets met elkaar te maken.

 

Een woordvoerder van het Technologisch Instituut in Delhi heeft ons laten weten dat een speciale onderzoeksgroep, onder leiding van de vermaarde Hasan Pacha, heeft vastgesteld dat tijd een neurologisch fenomeen is en zonder brein eenvoudig niet bestaat. Zoals ruimte een verzamelnaam is voor de talloze vormen van energie – sinds de popularisering van Einsteins relatie E = mc2 weet iedereen dat ook massa een vorm van energie is, zijn verleden en toekomst – het heden bestaat eigenlijk ook niet – manifestaties van dezelfde neurologische conditie: het tijdsbesef.

 

Dat betekent overigens niet, aldus de woordvoerder, dat de tijd geen begripsbepalend onderdeel van de fysische werkelijkheid kan zijn. Zoals bijvoorbeeld in het aantal meters (ruimte) per seconde (tijd) als men het heeft over de lichtsnelheid. Uit de relativiteitstheorie van, alweer, Einstein kan worden afgeleid dat het er niet toe doet of men zich met deze (absolute) snelheid naar elkaar toe of van elkaar af beweegt, de onderlinge beweging blijft steeds dezelfde. Even onvoorstelbaar – maar wiskundig onweerlegbaar – als tijdreizen.

 

Dr. Pacha beweert een mentale techniek te hebben ontwikkeld die ons in staat moet stellen zowel de Franse Revolutie bij te wonen als de kolonisatie van Mars mee te maken. Net zo eenvoudig als de huidige vliegreizen naar Parijs of Florida. Of hiervan al in de nabije toekomst sprake zal zijn, valt te betwijfelen. Tot nu toe is het vooral Pacha zelf die de ‘pros en cons’ van het tijdreizen proefondervindelijk uitprobeert. De experimenten zijn nog volop aan de gang en er zijn nog heel wat hobbels te slechten. Maar de vooruitzichten zijn veelbelovend, aldus een woordvoerder.

 

http://www.rhetoricadispuuttau.nl/staut/jaargang-43/tijd-is-een-illusie/

http://zwartekat.com/tijdiseenillusie.php