L & B H2O                WATERDRAGERS VAN DE MELKWEG

 

Kort na de oerknal was het heelal gevuld met waterstof (H). In de aswolken van supernova’s werd zuurstof (O) geboren. Deze agressieve stof vormde verbindingen met andere gassen, zoals waterstof. Zo ontstond water (H2O). Op aarde was het 4 miljard jaar geleden nog kurkdroog.

 

Waterstromen op aarde (regen, rivieren, smeltwater, verdamping) zijn in hoge mate verantwoordelijk voor het leven zoals wij dat kennen. Leven kan niet zonder water. Water is het fundament van alle organismen.

   Zeeën, oceanen, poolkappen en poelen beslaan samen bijna driekwart van het aardoppervlak. Toch is het totale volume water nauwelijks meer dan één duizendste (0.13 ‰) van deze ruimterots. Oorspronkelijk was onze planeet zelfs gort-droog.

   De aardbol werd 4½ miljard jaar geleden gevormd door het samenklonteren van kosmische stofdeeltjes (accretie). Daarbij kwam veel warmte vrij waardoor het water, voor zover dat er al was, verdampte en het heelal werd inge-slingerd.

   De oeratmosfeer bevatte stikstof- en koolstofverbindingen. Zuurstof was afwezig, dat zou pas 1½ miljard jaar later door fotosynthese vrijkomen. Ruimtepuin (kometen en meteorieten) kon daardoor zonder te verbranden op het aard-oppervlak neerslaan. Daar waren ook veel ‘natte’ planetoïden bij.

   Het planetoïdevocht had dezelfde samenstelling als het huidige zeewater. Het nog aanwezige water in de oververza-digde dampring werd ruimschoots aangevuld met dat van de kosmische waterdragers. Daaraan danken we het bestaan van een hydrosfeer. De noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van leven.

 

Met dank aan Govert Schilling; https://www.allesoversterrenkunde.nl/