Ei

 

 

L & B: KERK                          HEKSENKINDEREN

 

Steeds meer Afrikaanse kindertjes worden beschuldigd van hekserij en demonische bezetenheid. Anders dan het ons vertrouwde katholieke exorcisme geeft men hier de voorkeur aan lichamelijke marteling en mutilatie om de duivelse demonen uit te drijven.

 

In veel Afrikaanse landen, maar ook elders in de wereld (Londen), worden kwetsbare kinderen ervan beschuldigd dood en verderf te zaaien en wordt men in sommige kringen zelfs opgeroepen deze kinderen aan schrijnende straffen te onderwerpen om ze te ‘reinigen’ van hun vermeende magische krachten.

   Vooral predikanten van de populaire pinkstergemeente hebben het geloof verspreid dat alleen normale gezonde kinderen Gods liefde verdienen. Ziektes en afwijkingen zijn uitingen van Satan en moeten worden uitgeroeid. Koortslijders, albino’s en mankepootjes moeten met geweld worden behandeld om het Kwaad uit te drijven. Bovendien kan men door het eten van lichaamsdelen soms (bijv. albinisme) zelf meester worden over kwaadaardige demonen en elke rampspoed in de toekomst het hoofd bieden.

  De gelovige parochianen zijn extreem arm en vaak opgelucht als ze weer een mond minder te voeden hebben. Conflicten, armoede en gebrek aan onderwijs vormen de basis van het bijgeloof dat de dood van een familielid of het verlies van een baan de schuld is van een ziek kind, aldus Martin Dawes, woordvoerder van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

  “Als gemeenschappen onder druk komen, zoeken ze naar een zondebok. Volgens de traditie moet er iemand verantwoordelijk zijn voor de ellende … en kinderen zijn weerloos.”

  De predikanten worden ervan beticht de ellende alleen maar aan te wakkeren door bijzondere begaafdheid voor te wenden om ‘heksenkinderen’ te bezweren en neutraliseren; volgens hulpverleners niet zelden tegen betaling.

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1q_IPHhmxo