HET LEZEN VAN MAG2 NEEMT MEER TIJD DAN WAT GELD OVERMAKEN NAAR EEN GOED DOEL

Amnesty International:    NL45 TRIO 0198 1000 00     www.www.amnesty.nl

De lange teksten komen op een niet te klein scherm het best tot hun recht 

 

 

De gelovige raadpleegt kaarten of gaat te rade bij een hex

Tig ezels torsen een schilderstukje met de pretentie van eeuwigheid

Iedereen gaat dood en niemand weet wat er dan gebeurt

We vormen een vlechtwerk langs de pijl des tijds

Apocalyptische profetieën die wortelen in een vermeende zonde

Bieden slechts een misvormd inzicht in de zin van ons bestaan