De beiaard ontstond in de 16e eeuw en bestond uit bronzen klokken met verschillende toonhoogte die via een raderwerk verbonden waren met een klavier; het klokkenspel diende ter aankondiging van het slaan van de grote klok voor de bekendmaking van het juiste uur.