SARIMANOKS EMERGENTE DETECTIVE BUREAU

  

Oh…

Gelukkig. Je bent er nog. Had half om half verwacht dat je al was vertrokken. Was al bijna naar bed gegaan.

   Mag ik naast je komen zitten?

Sorry dat ik zolang weg ben geweest. Nadat ik met die psychologe heb gesproken - waarover later meer - ben ik bij mijn partner geweest. Ik heb tenslotte ook nog mijn privé bestaan. Daarover ga ik dan ook niets vertellen, behalve dat ik toen de tijd een beetje uit het oog verloren ben. Helemaal vergeten dat jij hier al die stukken uit mijn magistratie zat te lezen. Je zult je wel afvragen of zo'n knettergekke verzameling nog iets te betekenen heeft.

   Eerlijk gezegd weet ik dat zelf ook niet zeker. Misschien kan ik dat mettertijd eens aan die psychologe vragen. Ik herinner me alleen wat me aanvankelijk bewogen heeft. Namelijk, de menselijke neiging om de boel op te lichten. Ik bedoel, hoe kom je er achter wat waar is en wat niet?

   Iedereen beweert te weten hoe het zit. Paters en imaans en ondernemers, geldschieters, regenten en politici, allemaal vertellen ze een ander verhaal als hen gevraagd wordt wat de essentie is van ons bestaan. De één zegt zus, de ander zo. De sociale media lopen over van elkaar bestrijdende meningen, het enige wat je ervan zeggen kan is dat het meningen zijn. Maar wat zijn de feiten? Zelfs geleerden zijn vaak niet in staat om te overtuigen, zonder enige vorm van vooringenomenheid te hanteren. Al was het maar het uitgangspunt dat alles te verklaren is. Zoals bijvoorbeeld het bestaan van TIJD.

   Waarom doet iemand beroep op een speurneus? Om de eenvoudige reden dat men wil weten hoe het werkelijk zit. Wie, wat waar, waarom? Of het nu gaat om alledaagse gebeurtenissen, verdwijningen, moordzaken, of om de grote vragen zoals wie ben ik? waar kom ik vandaan? en wat is de zin van mijn bestaan? Daarmee houd ik mij bezig en dat is de reden van mijn magistraties.

   Ik verzamel stukken die mogelijk een antwoord geven op mijn vragen over oorsprong, toekomst, waarneming en verstand. In die meltkroes van tegenspraak, perspectief, beleving en oordeel komt misschien iets bovendrijven dat, hoppeta, mijn inzicht in één flits verlicht en alles duidelijk maakt. Daarom noem ik mij een emergente speurder, maar de wens is helaas nog steeds de vader van de gedachte. 

   Vergeef me mijn kinderlijke optimisme maar volgens mij maakt het niet uit welke kant het op zal gaan met de wereld. Alle doemscenario's en dystopieën ten spijt, het menselijk vernuft is onuitroeibaar. Je kunt alle klokken stilzetten, de tijd gaat gewoon door. Toch?

 

Genoeg gekletst. Wat wilde je me laten zien?

 

De voortzetting van Sarimanoks emergente detective bureau staat in verband met achterstallig onderhoud en dubieuze beschuldigingen nog onder embargo.